Логотип Українського географічного товариства

Українське географічне товариство

Рівненське відділення
 
Займається дослідженням наступних наукових напрямів.
Перша тема:  «Умови формування поверхневого і підземного стоку в умовах всебічного та інтенсивного антропогенового навантаження». По даній тематиці опубліковано 47 робіт, з них З навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Готовиться до друку монографія. Крім того були визначені причини підтоплення окремих територій м. Рівне та розроблені рекомендації щодо його запобігання. По цій проблемі були зроблені два виступи по телебаченню.
Друга тема: «Охорона навколишнього середовища та створення заповідних територій». По цій темі було зроблено 25 публікацій, з них один навчальний посібник «Природно-заповідні території та об'єкти лісового фонду (організація, охорона, управління)»).
На протязі останніх років 5 членів Рівненського відділу УГТ захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Це Коротун С.І., Кушнірук Ю.С., Романів А.С., Гопчак І.С, Яроменко О.В.
Члени відділення приймали активну участь в роботі Малої академії. За чотири роки під керівництвом вчителів (членів товариства) учнями старших класів були підготовлені і по них зроблені доклади: 56 робіт з географії і 48 робіт з геології.Членами товариства ведуться  роботи з краєзнавства.
За звітній період зі студентами і учнями старших класів були проведені краєзнавчі туристичні маршрути в Карпати (11), по території Українського Полісся (23) та в карстові печери Тернопільщини (8).
Джерело:Звіт про діяльність українського географічного товариства за 2004-2008 роки/Українське географічне товариство//В-во "Обрії", К.:– 2008.