Назад к списку

 Сучасний стан та тенденції розвитку інженерної гідрології в Україні та закордоном

    Під такою назвою, 22 травня 2018 р. в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України (УкрГМІ, м.Київ) відбулися Наукові читання, присвячені 100-річчю з дня народження видатного українського вченого-гідролога Йосипа Ароновича Железняка. Учня професора Анатолія Володимировича Огієвського, завідувача відділу гідрології Інституту гідрології і гідротехніки Академії наук УРСР (нині — Інститут гідромеханіки НАН України), видатного вченого-гідролога, одного із засновників гідрологічної служби в Україні. А.В. Огієвський, який у свою чергу, був учнем засновника української гідрологічної науки академіка Є.В. Оппокова, фактично заклав засади наукової школи інженерної гідрології в Україні, він є засновником і першим завідувачем кафедри гідрології з якої і почав існування наш НУВГП.


   В конференції прийняли участь вчені-гідрологи УкрГМІ ДСНС України та НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, ОДЕКУ, ІВПіМ НААН України, інституту проблем математичних машин і систем НАН України, представники Українського гідрометцентру ДСНС України, Центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України імені Бориса Срезневського, гості і заслужені працівники УкрГМІ. Від НУВГП приймав участь заступник завідувача кафедри геології та гідрології, доцент, к.геогр.н., Гопчак Ігор Васильович. 

   З привітальним словом виступив директор ГМІ д. геогр.н., член кор. НАН України, лауреат держ. премії України Осадчий Володимир Іванович та син вченого-гідролога, також гідролог Желєзняк Марк Йосипович, к. ф.-м. н., проф. Університету м. Фукусіма (Японія).

   Про розвиток університетської гідрології в Україні доповів В.К. Хільчевський, д. геогр. н., проф., завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лауреат держ. премії України. Він зазначив, що починаючи з 1922 р., коли у Київському політехнічному інституті Оппоковим Є.В. було відкрито кафедру гідрології, яка пройшла чималий шлях з періодичною зміною назв та переїздів (1959 р. Київський інженерно-меліоративний інститут переведено у м.Рівне) і на сьогодні (з 2017 р.) кафедра отримала назву геології та гідрології, ННІ ВГП, НУВГП, яку очолює д.геол.н., професор Мельничук В.Г., має достатній інтелектуальний потенціал професорсько-викладацького складу та потужну лабораторну базу, започатковував профільні для університету напрямки підготовки фахівців «Геологія» і «Гідрологія», які нині стали складовими нової спеціальності «Науки про Землю».  

    Науковці ОДЕКУ, д. геогр.н., доц. В.А. Овчарук і д. геогр.н., проф. Ж.Р. Шакірзанова представили на конференції Наукову школу теоретичної і прикладної гідрології Гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ, засновниками якої були професори А.М.Бефані та Н.Ф.Бефані, а її послідовником – д. геогр.н., проф. Є.Д.Гопченко.

    Історія та сучасний стан гідрології в гідрометеорологічній службі України була представлена директором Центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України О.О. Косовцем.