Назад к списку

НАУКОВО-ПРОФІЛЬНИЙ ПОДАРУНОК УНІВЕРСИТЕТУ НА 103 РОКИ

    Нещодавно вийшов навчальний посібник «Гідрометрія. Практикум» групою авторів кафедри геології та гідрології доцентів к. геогр. н. Косяк Д. С., к. геогр. н. Холоденко В. С., к. с.-г. н. Галіка О. І., к. т. н. Будз О. П. 

    Наукова праця стала своєрідним науково-профільним подарунком від авторів на 103 річницю єдиному в Україні університету з профілем водного господарства та природокористування. Посібник є таким єдиним за 103 роки існування нашого вузу.

    


    У навчальному посібнику розглянуто основні гідрометричні прилади та обладнання, їх будова, принцип роботи та методи застосування. Розглянуто первинну та спеціальну обробку результатів вимірювань окремих гідрометричних величин, сучасну автоматизовану обробку гідрологічних даних. Кожен розділ складається з основних визначень, короткого теоретичного викладу матеріалу і закінчується практичними завданнями. Додатки включають у себе варіанти вихідних даних для розрахунків. Мережеві прилади в системі гідрометеорологічної служби України і нормативні документи надані за станом на 2016 рік. 

    Навчальний посібник призначено для студентів вищих начальних закладів, які навчаються за галузями знань 10 «Природничі науки» та 19 «Архітектура та будівництво». Посібник може бути корисним для спеціалістів під час гідрометричних вимірювань, науковим та інженерно-технічним працівникам. 

    Рецензентами посібника стали доктор географічних наук, професор кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука Калько Андрій Дмитрович, доктор технічних наук, професор кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки Національного університету водного господарства та природокористування Хлапук Микола Миколайович та кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Національного університету водного господарства та природокористування Корбутяк Михайло Васильович. 

    Навчальний посібник рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (протокол № 3 від 26 квітня 2018 р.)