Назад к списку

Міжнародна науково-практична конференція «Вода для всіх» присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів

    Відбулася 21 березня 2019 року в Інституті водних проблем і меліорації НААН України спільно з Республіканським унітарним підприємством «Центральний науково-дослідний інститут комплексного використання водних ресурсів» (Республіка Білорусь) та Глобальним водним партнерством України 


     У роботі конференції взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства, Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) в Україні, Національної академії аграрних наук України, ПрАТ «АК «Київводоканал», комунального підприємства «Плесо», ТОВ ЕСКО «Екологічні системи», газети «Агропрофі», науково-дослідних установ НААН та відомств, неурядових організацій, вищих навчальних закладів України і Білорусі (всього понад 300 учасників з 53 організацій). 
    В рамках міжнародної науково-практичної конференції було проведено два пленарних та два секційних засідання: «ВОДНА БЕЗПЕКА, ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЯ ДО НОВИХ ВИКЛИКІВ» та «ОХОРОНА ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ І ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ», на яких було заслухано 71 доповідь. 
    Від нашого університету у роботі конференції прийняли участь: директор ННІ ВГП, професор, д.т.н., Хлапук Микола Миколайович з доповіддю «Інновації вищої освіти як основа стратегії водної політики України»; доцент кафедри геології та гідрології, к.геогр.н., Гопчак Ігор Васильович з доповіддю «Водогосподарсько-екологічне районування малих річок Західного Полісся»; доцент кафедри водної інженерії та водних технологій, к.т.н., Волк Павло Павлович з доповіддю «Шляхи підвищення ефективності використання осушуваних земель зони Полісся з урахуванням змін клімату», аспірант кафедри водної інженерії та водних технологій Ричко Дарія Михайлівна з доповіддю «Технологія, режим та техніка зрошення супутніх культур рисової сівозміни на засолених землях рисових зрошувальних систем». 
    За результатами Міжнародної науково-практичної конференції опублікований збірник, що містить 138 наукових тез доповідей, з яких 15 належать іноземним авторам із Республіки Білорусь, Польщі, Республіки Молдова, Республіки Вірменії, та Нігерії.