Назад к списку

Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології

Під такою назвою, 13-14 листопада 2018 р., в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України за участі КНУ імені Тараса Шевченка (Кафедра гідрології та гідроекології ), Інституту гідробіології НАН України відбулася VII Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю присвячена 100-річчю НАН України.


    Наш університет на конференції представляв заступник завідувача кафедри геології та гідрології ННІ ВГП, доцент, к.геогр.н. Гопчак Ігор Васильович з доповіддю про екологічний стан басейнів малих річок західного Полісся України за рівнем антропогенного навантаження, де були представлені багаторічні наукові дослідження по одному з напрямків діяльності кафедри яка є провідною з дослідження кількісних і якісних показників водних ресурсів, їх використанню, охороні, відтворенню та управлінню за басейновим принципом з врахуванням умов змін клімату. 

    На конференції обговорювалось широке коло питань, які охоплюють такі основні напрямки досліджень як: гідрологія та водні ресурси, гідрохімія і гідробіологія, гідроекологія суходолу, гідрологія та екологія прибережної смуги морів, вивчення радіоактивного забруднення водних об’єктів. Були представлені результати дослідження гідрологічного режиму та оцінювання кількісних та якісних показників водних ресурсів; розроблювання математичних моделей та комп’ютерних технологій розрахунку та прогнозу процесів у водному середовищі, включаючи методи прогнозу та розрахунку паводків різного походження; оцінювання змін гідрологічного та гідрохімічного режимів поверхневих вод та морських вод під впливом природних чинників та антропогенного навантаження; розроблювання нових методичних підходів до оцінювання екологічного стану водних об’єктів. 

    В ході обговорень результатів наукових досліджень було домовлено про подальшу співпрацю науковців кафедри з провідними фахівцями даного напрямку УкрГМІ ДСНС та НАН України, КНУ ім. Т.Шевченка, Інституту гідробіології НАН України, Одеського державного екологічного університету та ЧНУ ім.. Юрія Федьковича.