УКРАЇНСЬКЕ МІНЕРАЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
 

Українське мінералогічне товариство (УМТ) створено в 1970 р. у м. Києві за ініціативою акад. АН УРСР Є.К.Лазаренка (1912–1979) на базі Українського відділення Всесоюзного мінералогічного товариства (засноване у 1954 р.).
Нині у складі товариства десять відділень: Закарпатське, Львівське, Волинське, Київське, Одеське, Кримське, Дніпропетровське, Криворізьке, Харківське і Донецьке. Зросла кількість індивідуальних членів до 270 осіб. Кількість колективних членів складає 4 організації
УМТ використовує різноманітні форми діяльності – щорічно скликає наукові сесії з актуальних питань загальної мінералогії і мінералогії України, організовує «Лазаренківські читання», дискусії і цикли лекцій, видає наукові праці з питань регіональної і теоретичної мінералогії, популяризує мінералогічні знання (видає мінералогічні календарі, марки із зображенням мінералів). Під егідою або за участю УМТ проводяться міжнародні, всеукраїнські або тематичні конференції, семінари, увіковічується пам’ять багатьох визначних мінералогів.
У 2002 р. УМТ заснувало премію ім. академіка Є.К. Лазаренка для молодих учених і студентів. Наукову тематику сесій і збірників праць визначає Президія УМТ, що знаходиться в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (м. Київ). Починаючи з 2004 р. УМТ щорічно видає науковий журнал «Записки Українського мінералогічного товариства».
У 1993 р. УМТ увійшло до складу Європейського мінералогічного союзу, а у 1994 р. стало членом Міжнародної мінералогічної асоціації.
Нині УМТ бере активну участь у створенні «Мінералогічної енциклопедії України», продовжує роботу з організації мінералогічних заповідників України, сприяє проведенню в Україні ефективної реформи освіти, наближуючи її до європейських норм, ініціює програми і публікації, скеровані на створення наукових засад розвитку мінерально-сировинної бази України і ліквідації її брудного довкілля.

 
Звіт
про роботу Волинського відділення УМТ
у 2018-2019 р.р.


Повний склад
Волинського відділення УМТ

 
Керівник: Мельничук Віктор Григорович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геології та гідрології Національного університету водного господарства та природокористування. Адреса: 33018, м. Рівне, вул. Чорновола 43,каб. 523,інд. 33017 Тел. р. 8 (0362), 23-62-10; моб. 8-097-972-00-34. E-mail: v.g.melnychuk@nuwm.edu.ua
Секретар: Криницька Марія Василівна – кандидат. геол. наук, доцент кафедри геології та гідрології Національного університету водного господарства та природокористування. Адреса: вул. Чорновола 43,каб. 523,інд. 33017; Телефони: р. (0362), 23-62-10, моб. 0963076608. E-mail: m.v.krynytska@nuwm.edu.ua