УКРАЇНСЬКЕ МІНЕРАЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
 


   Українське мінералогічне товариство (УМТ) створено в 1970 р. у м. Києві за ініціативою акад. АН УРСР Є.К.Лазаренка (1912–1979) на базі Українського відділення Всесоюзного мінералогічного товариства (засноване у 1954 р.).

   Нині у складі товариства десять відділень: Закарпатське, Львівське, Волинське, Київське, Одеське, Кримське, Дніпропетровське, Криворізьке, Харківське і Донецьке. Зросла кількість індивідуальних членів до 270 осіб. Кількість колективних членів складає 4 організації

   УМТ використовує різноманітні форми діяльності – щорічно скликає наукові сесії з актуальних питань загальної мінералогії і мінералогії України, організовує «Лазаренківські читання», дискусії і цикли лекцій, видає наукові праці з питань регіональної і теоретичної мінералогії, популяризує мінералогічні знання (видає мінералогічні календарі, марки із зображенням мінералів). Під егідою або за участю УМТ проводяться міжнародні, всеукраїнські або тематичні конференції, семінари, увіковічується пам’ять багатьох визначних мінералогів.

   У 2002 р. УМТ заснувало премію ім. академіка Є.К. Лазаренка для молодих учених і студентів. Наукову тематику сесій і збірників праць визначає Президія УМТ, що знаходиться в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (м. Київ). Починаючи з 2004 р. УМТ щорічно видає науковий журнал «Записки Українського мінералогічного товариства».

   У 1993 р. УМТ увійшло до складу Європейського мінералогічного союзу, а у 1994 р. стало членом Міжнародної мінералогічної асоціації.

   Нині УМТ бере активну участь у створенні «Мінералогічної енциклопедії України», продовжує роботу з організації мінералогічних заповідників України, сприяє проведенню в Україні ефективної реформи освіти, наближуючи її до європейських норм, ініціює програми і публікації, скеровані на створення наукових засад розвитку мінерально-сировинної бази України і ліквідації її брудного довкілля.


 
 

Адреса: 03680, м. Київ-142, пр-т Акад. Палладіна,34

Тел.  (044) 424-05-40,

Факс: (044)424-12-70

email: umtjournal@igmof.gov.ua

 
 
ЗВІТ
про роботу Волинського відділення УМТ у 2012-2017 р.р
 


   За звітний період членами Волинського відділенням УМТ виконувались геологічне вивчення надр Волино-Подільського регіону, наукова і освітня робота, в результаті чого:


  • · складено 12 звітів з геологічного вивчення надр, про виконання науково-дослідних і госпдоговірних робіт;
  • · захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук;
  • · організовано 4 міжнародних науково-практичних семінари з геології та мінералогії Волино-Подільського регіону та сусідніх територій за участі науковців Польші та Білорусі;
  • · опубліковано 4 монографії, 3 навчальних посібники, 36 наукових статей у фахових виданнях;
  • · організовано дві фотовиставки і презентації мінералів України;
  • · складено декілька тематичних навчальних колекцій мінералів і гірських порід Волино-Подільського регіону;
  • · стан мінеральних ресурсів регіону висвітлено в 5 виступах у засобах масової інформації;
  • · надавались консультації і велася просвітницька робота з мінералогії серед школярів, студентів та вчителів.


23.06.2017 р.


Голова Волинського осередку УМТ                                                                                                                                                                                  Мельничук В. Г.