КАФЕДРА ГЕОЛОГІЇ ТА ГІДРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Адреса: м. Рівне, вул. Чорновола, 43, навчальний корпус №5, каб. 523, тел. (0362)23-62-10, 9-12, 9-70, моб. 0979720034,  E-mail: kaf-igg@nuwm.edu.ua, v.g.melnychuk@nuwm.edu.ua 
 

СТРУКТУРА КАФЕДРИ

СЕКЦІЯ ГЕОЛОГІЇ

СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЯ І ГІДРОЛОГІЯ

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • • 1 професор
 • • 7 доцентів
 • • 1 старших викладачі
 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

 • Геологія та гідрогеологія
 • Геологія з основами геоморфології 
 • Геологія та геоморфологія 
 • Геологія та експертиза розвідки родовищ корисних копалин 
 • Геологія родовищ корисних копалин 
 • Геоморфологія з основами четвертинної геології
 • Гідрогеологія 
 • Загальна геологія 
 • Загальне землезнавство
 • Інженерна геологіяІнженерна геологія та гідрогеологіяІнженерна геологія і механіка ґрунтів 
 • Інженерна геодинамікаІнженерні вишукуванняІсторія та методологія наук про Землю (вступ до спеціальності)І
 • сторична геологія з основами палеонтології 
 • Мінералогія 
 • Оцінка запасів підземних вод 
 • Петрографія 
 • Структурна геологія та геокартування 
 • Фізика Землі
 • Агрометеорологія 
 • Гідрологія 
 • Гідрологія і гідрометрія
 • Загальна гідрологія 
 • Заповідна справа
 • Інженерна гідрологія 
 • Метрологія і стандартизація 
 • Метеорологія і стандартизація
 • Основи гідрології та кліматології 
 • Руслові процеси
 • Навчальна комплексна практика з загальної гідрології та основ геодезії
 • Навчальна геологічна практика із застосуванням топографічних методів
 • Навчальна практика з інженерної геології 
 • Навчальна практика з геології та гідрогеології 
 • Навчальна геолого-геодезична практика 
 • Навчальна практика з геоморфології 
 

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ 

 • Навчальна лабораторія інженерної геологїї – ауд. 505 
 • Навчальна лабораторія гідрогеології – ауд. 508 
 • Навчальна лабораторія історичної та структурної геології – ауд. 509
 • Навчальна лабораторія водогосподарської екології та заповідної справи – ауд. 525 
 • Навчальна лабораторія мінералогії, петрографії та літології – ауд. 526 
 • Навчальна лабораторія гідрометеорології – ауд. 527 
 • Кабінет дипломного пректування – ауд. 528 
 • Кабінет геологічної мікроскопії – ауд. 501 
 • Кабінет дистанційного навчання – ауд. 501а 
 

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   Основні напрями наукової діяльності кафедри: геологічна зйомка, пошуки і розвідка покладів корисних копалин;-інженерно-геологічні, гідрогеологічні і гідрометеорологічні вишукування;-картографічні роботи з використанням ГІС- технологій; -експертні послуги в галузях геологорозвідки і гідрометеорології;-дослідження режимів, оцінка екологічного стану поверхневих і підземних вод, водоохоронних зон, територій затоплення і підтоплення;-наукове обгрунтування оптимізації мережі природно-заповідного фонду;-розробка критеріїв та моделювання допустимих антропогенних навантажень на екосистеми водних об'єктів та їх басейни;-комплексна екологічна оцінка водних ресурсів і навколоводних екосистем;-упорядкування водоохоронних зон річок;-визначення екологічно допустимих відборів води з річок.На кафедрі проводиться робота над науково-дослідними кафедральними тематиками: «Геологія та гідрогеологія Волино-Подільського регіону», «Умови формування поверхневого і підземного стоку в умовах всебічного і інтенсивного антропогенного навантаження», «Оцінка антропогенного навантаження і класифікація екологічного стану басейнів малих річок Українського Полісся», «Гідрометеорологічні дослідження територіальної структури річкового стоку західної частини Поліської гідрологічної області та Верхньоприп'ятсько-Бузької гідрологічної підобласті». 
   У співпраці з ДП «Українська геологічна компанія» виконується підготовка до видання і наукове редагування комплекту Держгеолкарт 200: "Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 аркушів М-34-VI (Владава) М-35-I (Камінь-Каширський). 
     При кафедрі функціонує Волинське відділення Українського мінералогічного товариства. 
    Кафедра є науковим куратором Рівненського природного заповідника. 
 
 Упорядник: В.Г. Мельничук, зав. кафедри, д. геол. н., професор