ПОСЛУГИ

Кафедра геології та гідрології виконує геологічне вивчення надр, гідрологічні дослід-ження та інженерні вишукування:

- санація (очищення) водойм вапняковими і глауконітовими меліорантами.

- гідрологічні розрахунки для проектування та експлуатації гідротехнічних споруд і планування водогосподарських заході

- буріння свердловин на глибину до 25 м малогабаритною мобільною установкою типу "Скорпіон", діаметром від 60 мм до 320 мм. Також буріння в підвалах (висота стелі від 3 метрів);

- геологічна розвідка покладів корисних копалин; 

- підготовка документів для отримання спецдозволів на геологічне вивчення надр;

- метеорологічні спостереження і моніторинг погодгіх умов безпровідною метеостанцією Vantage Pro 2 Devis Instruments та іншими приладами;

- дослідження режимів, оцінка екологічного стану поверхневих і підземних вод, водоохоронних зон, територій затоплення і підтоплення; 

- інженерно-геологічні і гідрометеорологічні вишукування;

- наукове обгрунтування оптимізації мережі природно-заповідного фонду;

- картографічні роботи з використанням ГІС- технологій;

- експертні послуги в галузях геологорозвідки і гідрометеорології;

- консалтинг інвестицій в родовища корисних копалин та водні об'єкти; - У 2019 КАФЕДРА ГЕОЛОГІЇ ТА ГІДРОЛОГІЇ ЗАЙНЯЛА 2 МІСЦЕ В НУВГП ЗА ОБСЯГОМ ФІНАНСУВННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Соціальні мережі GEO RIVNE