Погода

ІНФОПОРТАЛ GEO-RIVNE

    Сайт "ГЕО-РІВНЕ" - це інформаційний осередок рівненських і волинських геологів, гідрологів, гірників, географів та студентів, котрі навчаються за спеціальностями «Науки про Землю», «Географія», «Гірництво».

    Метою сайту є регіональний дата обмін між фахівцями з геологічного вивчення надр, водних ресурсів, розробки корисних копалин, географічних досліджень та надро- і водокористувачами, за участі студентської і шкільної молоді. 

 
 
ВСТУПНА КАМПАНІЯ НУВГП 2022 РОКУ

БУКЛЕТ.pdf

Размер файла: 496.30 кб

Кафедра геології та гідрології НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ м.Рівне. Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» за спеціальністю 103 «Науки про Землю», освітня програма «Геологія» (дос-лідження бурштину, підземних вод та інших копалин)з одержанням кваліфі-кації «технік - геолог»

Перейти

Проект освітньо-професійної програми «Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні»

   Шановні роботодавці сфери геології та захисту довкілля в надрокористуванні, представники місцевого самоврядування ОТГ, студенти та батьки студентів НУВГП, науково-педагогічні працівники НУВГП, запрошуємо Вас ознайомитися з проектом освітньо-професійної програми «Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки». Планується підготовка фахівців за даної програмою з вересня 2022 року при умові позитивних відгуків та схвального рішення вченої ради університету. Ваші пропозиції до даного проекту та відгуки-рецензії в довільній формі за підписами керівників з печатками (для юридичних осіб) та лише з підписами (для фізичних осіб) просимо надіслати в термін до 10 листопада на поштову адресу: кафедра геології та гідрології, Національний університет водного господарства та природокористування, вулиця Соборна, 11, місто Рівне, Рівненська область, 33028, або скан-копії таких документів скерувати на електронну пошту kaf-igg@nuwm.edu.ua.
Вдячні Вам за співпрацю!    Дата: 07.09.2021
ПРОЕКТ ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОДОЙМ, ЩО ПОТЕРПАЮТЬ ВІД ЗАКИСЛЕННЯ І ЕВТРОФІКАЦІЇ (ЦВІТІННЯ) ГІДРОХІМІЧНИМ СПОСОБОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНУЛЬОВАНОГО ВАПНЯКОВОГО БОРОШНА, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКІ КАР'ЄРИ"
"ПРОЕКТ ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОДОЙМ, ЩО ПОТЕРПАЮТЬ ВІД ЗАКИСЛЕННЯ І ЕВТРОФІКАЦІЇ (ЦВІТІННЯ) ГІДРОХІМІЧНИМ СПОСОБОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНУЛЬОВАНОГО ВАПНЯКОВОГО БОРОШНА, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКІ КАР'ЄРИ" ПОСИЛАННЯ НА ОФІЦІЙНІ САЙТИ : 1. Одна з провідних компаній на ринку вапняків з найвищими темпами розвитку у галузі, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ - https://karyer.in.ua/ ; 2. ДЕТАЛЬНЦІШЕ ПРО ПРОЕКТ на сайті інфопорталу ГЕО РІВНЕ : https://geo-rivne.com/ternopilski_kar... ПрАТ «Тернопільський кар’єр» пропонує вапнякові продукти для очищення та оздоровлення водойм. Вапняк використовується для розкислення водойм, в залежності від рівня їх кислотності, при цьому досягається комплексний позитивний для води та природної флори і фауни результат. Для очищення водойм ми пропонуємо наступні вапнякові продукти: - Гранульований вапняк: гранули світло-сірого кольору розміром 2-6, 6-10 мм (зручний у внесенні, проте має довшу дію) - Вапняковий мінеральний порошок (складніший у внесенні, проте має швидшу активну дію) Якісні характеристики вапнякових продуктів ПрАТ «Тернопільський кар’єр»: - Реактивність 98% - СаСО3: 94% - СаО: 53 % Хімічна нейтралізація водойм, шляхом прямого внесення вапнякових матеріалів, переслідує наступні цілі: • нейтралізація водних мас для підтримки і відновлення природної флори і фауни; • підвищення рівня pH вище 6 од., для забезпечення окремих видів водокористування (водопостачання, рекреація, рибна ловля); • сприяння загальному покращенню якості води і ґрунту ложа ставів, що знижує можливість виникнення низки захворювань риб; • сприяння збагаченню води киснем у денні години за рахунок інтенсивного розвитку фітопланктону, що можна розглядати як біологічне аерування; • приріст живої маси риби, отриманої з одиниці площі водойми за вегетаційний період • покращення апетиту та збільшення засвоюваності корму риби. Карбонат і гідрокарбонат кальцію у закислених водоймах реагує із кислотами, нейтралізуючи їх з утворенням осаду сульфату чи хлориду кальцію. При цьому суттєво підвищується показник Рн від 3-4 до 6-8, тобто вода стає нейтральною і слаболужною. Разом з тим, СаСО3 іде на побудову скелету живих організмів, зокрема риби, яка при достатній кількості гідрокарбонату краще росте і кормиться (клює). Особливості внесення. Рекомендована загальна норма внесення вапнякового продукту: 1,75 т на 1 га водної площі на глибину 1 м при високій кислотності водойми (3-4 рН). Внесення норми відбувається у кілька етапів, з поступовим підняттям показника до потрібної норми 6-8 рН. Особливості продукту. Вапняковий продукт виробництва ПрАТ «Тернопільський кар’єр» – екологічно чистий продукт, який виробляється з вапняку власного видобутку. Виробництво знаходиться в Тернопільській області, продукт виготовлений шляхом висушування та розмелювання вапняку на обладнанні компанії Loesche, Німеччина (продукт Мінеральний порошок) з подальшим гранулюванням на обладнанні компанії POL-LUX, Польща (продукт Гранульований вапняк). На відео можна побачити яким чином відбувається очищення водойм мінеральним порошком: Логістика. Інфраструктура компанії дозволяє здійснювати відвантаження та доставку продукції: - вагонними нормами (піввагони), - автомобільним транспортом (тент). Ціна: Мінеральний порошок- 1160 грн/т з ПДВ Гранульований вапняк- 2880 грн/т з ПДВ. Можливе фасування: Гранульований вапняк Біг Бег по 0,6т Мінеральний порошок- БІг Бег по 1т. Замовити гранульований вапняк та отримати консультації з особливостей продуктів можна за номером: , Надсилаємо безкоштовні зразки продукції. Подбайте про відновлення екосистеми вашої водойми!
icon - /uploads/s/p/c/o/pcoyohtk5huq/img/full_pnTpvlZG.png
icon - /uploads/s/p/c/o/pcoyohtk5huq/img/full_AxKES0VX.png
icon - /uploads/s/p/c/o/pcoyohtk5huq/img/full_5wwEcB0d.png
icon - /uploads/s/p/c/o/pcoyohtk5huq/img/full_vfi2kYAg.png
ВИКОРИСТАННЯ ВАПН'ЯКОВОЇ КРИХТИ, ВИРОБНИЦТВА ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКІ КАР'ЄРИ" ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДОЙМ

Обработка видео...

Вапнякове борошно для санації водойм

Обработка видео...

КАФЕДРА ГЕОЛОГІЇ ТА ГІДРОЛОГІЇ НУВГП ЗДІЙСН­­ЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ У ГАЛУЗІ 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Кнопки соціальних мереж і чатів GEO RIVNE


ВІДЕОТЕКА ІНФОПОРТАЛУ GEO-RIVNE

ПЛЕЙЛІСТ ВІДЕО МАТЕРІАЛІВ КАФЕДРИ ГЕОЛОГІЇ ТА ГІДРОЛОГІЇ "ВСТУП І ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ"

 
Профоріентаційний відеокліп з Наук про Землю за освітньою програмою ГЕОЛОГІЯ.

Обработка видео...

Профоріентаційний відеокліп з Наук про Землю за освітньою програмою ГЕОЛОГІЯ

Обработка видео...

 
Презентація спеціальності 106 ГЕОГРАФІЯ

Обработка видео...

ГЕОЛОГІЧНА ПРАКТИКА ВВ-21 ВІДЕОКОЛАЖ- ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯСКРАВИХ ВРАЖЕНЬ

Обработка видео...

 

ТАЙМЛАЙНЕР НОВИН ІНФОПОРТАЛУ ГЕО-РІВНЕ

СВІТЛИНИ ІНФОПОРТАЛУ ГЕО РІВНЕ

 

КОНТАКТИ GEO-RIVNE

Соціальні мережі GEO RIVNE